Technologia H Y B R Y D O W A - stwarza możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili.

Od lat stosowana w miejscach, gdzie na odcinku węzeł operatora - lokal abonenta występuje brak kabla miedzianego lub światłowodoego. Realizowana jest przy użyciu nowoczesnych, radiowych technologii transmisji danych o przepustowościach do 866 Mb/s.

Zaletą technologi hybrydowej jest szybki czas realizacji przyłącza abonenckiego (do kilku dni od złożenia zamówienia) oraz niski koszt inwestycyjny przy porównywalnych parametrach jakościowych do łącza w technologii FTTH co pozwala na świadczenie usług dostępu do inernetu oraz transmisji Telewizji Światłowodowej.

 

 

 

 


© 2004-2018 aero.net.pl sp. z o.o.