Kontynuacja prac po uszkodzeniach infrastruktury z dnia 23 lipca.

W sobotę 25 lipca zakończone zostały prace techniczne przywracające dostęp do usług po skutkach nawałnicy z dnia 23 lipca (czwartek). Aktualnie wszyscy abonenci mają zapewniony dostęp do sieci internetowej.

[...]
28-07-2015

Informacja o przywróceniu dostęu do usług.

W sobotę zakończone zostały prace techniczne przywracające  dostęp do usług po skutkach czwartkowej nawałnicy. Aktualnie nie występują utrudnienia w dostępie do internetu.

[...]
26-07-2015

Brak dostęu do usług

Informujemy, że w wyniku czwartkowej nawałnicy, uszkodzeniu uległa część infrastruktury telekomunikacyjnej.

[...]
24-07-2015

Informacja techniczna - zmiany routingu w sieci.

W dniu 5 września 2014r w godzinach 00:00 - 02:00 będą prowadzone prace związane ze zmianą routingu OSPF dla węzłów Kamionki1, Kamionki2, Kamionki4, Kamionki5 Daszewice1 oraz Daszewice2.

[...]
04-09-2014

Ograniczenie pasma na głównej trasie routingu.

    W dniu 1 wrzesinia 2013 w godzinach 8.40 do 10.30 wystąpiło ograniczenie transmisji danych na głównej trasie routingu. Bezpośrednią przyczyną było "domyślne" włączenie jednego z filtrów w routerze BGP po aktualizacji oprogramowania systemowego.

[...]
01-09-2013

Informacja o planowanych pracach modernizacyjnych.

    Na dzień 2 lutego 2013 (sobota) zaplanowana jest wymiana jednego z
routerów obsługujących terminację połączeń tunelowych w sieci
aero.net.pl. Prace będą prowadzone w godzinach 11-15.

 

[...]
01-02-2013

Brak zasilania bazy skrzynki1

     W dniu 19.10.2012 z powodu braku zasilania na bazie Skrzynki-1 dla grupy abonentów miała miejsce przerwa w dostęie do usług internetowych. Brak zasilania z sieci energetycznej wystąpił o godzinie 00:15  a  ponowne załczenie nastąpiło  o godzinie 7.38.  Zasilanie awaryjne, w jakie wyposażona jest baza Skrzynki-1, wystarczyło na pracę urządzeń do godziny 6.35. W zwiazku z powyższym przerwa w dostępie do internetu wyniosła 1h 3min. Za powstałe utrudnienia  przepraszamy.

[...]
20-10-2012

Błąd trasy routingu dla obsługi sektorów w Mieczewie-1

   We wczesnych godzinach rannych (04:00 - 08:01) po automatycznym restarcie routera obsługującego sektory na bazie Mieczewo-1 wystąił błąd wyznaczenia domyślnej trasy routigu. 

[...]
12-09-2012

Przerwa w dostępie do usług dla Czołowa i cżeści Konarskiego

  Z powodu burzy, która wystąpiła na obszarze Gminy Kórnik w dniu 11-09-2012 o godzinie 18:41 nastąpiło odcięcie zasilania  bazy w Czołowie. Zasilanie awaryjne wystarczyło na około 4h pracy nadajnika. W związku z zaistniałą sytuacją od godz. 22:21 do  7:13 nastęnego dnia wystąpiła przerwa w dostępie do usług.

[...]
12-09-2012

Brak autoryzacji RADIUS - awaria zasilania.

    W piątek 7 września 2012 o godzinie 21:55 wystąpił problem autoryzacji dla połączeń PPPoE. Bezpośrednią przyczyną była awaria zasilania z sieci publicznej, która była również  przyczyną uszodzenia UPSa podtrzymującego zasilanie serwera RADIUS.

[...]
08-09-2012

Awaria switcha.

    W dniu 21 czerwca 2012 o godzinie 4.04 miała miejsce awaria switcha w serwerowni. Uszkodzeniu uległy wszystkie porty kablowe urządzenia co było bezpośrednią przyczyną braku mozliwości autoryzacji przez serwer RADIUS.

[...]
21-06-2012

Przerwa w Radzewicach.

    Z powodu błędu w nowej wersji oprogramowania w dniu 16 kwietnia 2012 w godzinach od 3:48 do 8:32 wyłączona z ruchu została baza w Radzewicach.

[...]
16-04-2012

Usterka oprogramowania switcha w bazie Daszewice-2

    W dniu 8 marca 2012 wystąpił błąd podczas automatcznej aktualizacji oprogramowania switcha w bazie Daszewice-2. W wyniku usterki od godziny 4.00 grupa abonentów Daszewic oraz Kamionek nie miała dostępu do usług internetowych.

[...]
09-03-2012

Usterka zasilania radiolinii na kierunku Skrzynki-Mieczewo

     W dniu 31 stycznia 2012 w godzinach 6.23 - 8.42 wystąpiła przerwa w zasilaniu na module transmisji pomiędzy wezłami Skrzynki1-Mieczewo2. Bezpośrednią przyczyną usterki było uszkodzenie akumulatora w zasilaczu buforowym.

[...]
01-02-2012

Brak autoryzacji połączeń PPPoE

      W dniu 30 stycznia 2012 w godzinach 4.15 - 8.30 wystapiła przerwa w obsłudze autoryzacji połączeń logicznych protokołu PPPoE. Brak autoryzacji spowodowany był zablokowaniem modułu RADIUSa na jednym z serwerów dostępowych.

[...]
31-01-2012

Brak zasilania węzła Spławie-1

      W sobotę 28 stycznia 2012 z powodu awarii zasilania po stronie operatora ENEA w godz. 8:56 - 10:38 wystąiła przerwa w zasilaniu węzła Spławie-1.

[...]
28-01-2012

Komunikat ENEA - Wyłączenia w Rejonie Dystrybucji Września - Borowiec

     W dniu 17-10-2011 w godz. 8.00-17.00 wystąpi przerwa w w zasilaniu na ul. Poznańska od stacji transformatorowej w kierunku Kamionek, ul. Warzywna, ul. Polna, ul. Łąkowa. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

[...]
16-10-2011

Brak transmisji na jednym z łącz światłowodowych.

  W środę 26 stycznia 2011 o godznie 20:29 nastąpiła przerwa w dostęie do jednego z światłowodów, z których korzysta aero.net.pl. Cały ruch w sieci został automatycznie skierowany na pozostałe wyjścia na "świat".  Dzięki statusowi niezależnego operatora oraz wdrożonemu w roku 2010 routingu BGP  operacja przełączenia odbyła się bez przerwy w dostęie do internetu. 

[...]
27-01-2011

Awaria zasilania węzła mieczewo-2

    W sobotę o godzinie 20:25 nastąpiła przerwa zasilania węzała "mieczewo-2". Uszkodzeniu uległ zasilacz buforowy na skutek nieszczelności (hermetycznej) szafy zasilającej. Operacja wymiany zasilacza zakończona została o godzinie 22:55, ruch węzła został w pełni przywrócony.

[...]
23-01-2011

Prace modernizacyjne.

 Jeden z dostawców sieci światłowodowych, z których korzysta aero.net.pl sp. z o.o,  rozpocznie w dniu 11-12-2010 o 14.00 prace modernizacyjne, które potrwają do godzin przedpołudniowych następnego dnia.

[...]
11-12-2010

Uruchomienie routera BGP

  W dniu 4 października 2010 w sieci aero.net.pl został uruchomiony router BGP o statusie AS (system autonomiczny). System ten pozwoli m.in. na dynamiczne kształtowanie ruchu pomiędzy dzierżawione łacza operatorskie. Bezpośrednią korzyścią dla klientów będzie kolejne zwiększenie czasu bezprzerwowego dostępu do sieci internetowej (np. awaria jednego z łączy światłowodowych nie spowoduje braku dstępu do usług telekomunikacyjnych).

[...]
04-10-2010

Przerwa w zasilaniu na styku łaczy operatorskich

      W dniu 15 sierpnia 2010 około godziny 18.25 nastąpiła przerwa w zasilaniu  na styku łaczy operatorskich. Mimo zdublowanych systemów zasilania awaryjnego, nie udało się utrzymać ciągłości w transmisji danych. W wyniku interwencji służb technicznych ruch został przywrócony o godzinie 19.50.

[...]
17-08-2010

Zmiany routingu - baza Skrzynki

W dniach 12-13 kwietnia 2010 w godzinach 12-24 prowadzone będą zmiany konfiguracji routingu dla stacji bazowej w Skrzynkach.

[...]
12-04-2010

Awaria zasilania w Daszewicach

   W dniu 28 maja 2009 ok godziny 15.30 została wyłączona stacja nadawcza w Daszewicach. Bezpośrednią przyczyną było przepięcie w sieci energetycznej, które uszkodziło zasilacz awaryjny - UPS.

[...]
29-05-2009

Przerwa zasilania w Śwątnikach.

   W dniu 29 kwietnia 2009 w godzinach popołudniowych wystąpiła przerwa w zasilaniu węzła w Świątnikach.

[...]
29-04-2009

Modernizacja urządzeń zasilania awaryjnego.
     W dniu 22 grudnia 2008 r. w godz. 10-14 będzie prowadzona modernizacyja urządzeń zasilania awaryjnego stacji bazowej w Skrzynkach.
[...]
21-12-2008

Przerwa w dostawie zasilania.
W dniu 18 sierpnia 2008 między godziną 20.53 a 21.48 nastąpiła przerwa zasilania węzła w Skrzynkach. Bezpośrednią przyczyną był brak zasilania jednej fazy po stronie ENEA S.A. [...]
19-08-2008

Rozbudowa węzła w Mieczewie.
W dniu 8 sierpnia w godzinach 8-11 nastąpi rozbudowa węzła w Mieczewie. W czasie prac mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług internetowych i telefonicznych świadczonych przez operatora sieci. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. [...]
08-08-2008

Modernizacja serwera poczty.
Planowane na koniec kwietnia prace modernizacyjne serwera pocztowego zostały wstępnie przeprowadzone w dniach 18 i 19 kwietnia. [...]
22-04-2008

Uszkodzenie stacji bazowej.
W dniu 15 kwietnia 2008 ok godziny 16 w wyniku wyładowań atmosferycznych uszkodzona została stacja bazowa na Osiedlu Sosnowym w Kamionkach. [...]
17-04-2008

Aktualizacja oprogramowania
W dniu 20 września b.r. w godzinach od 01 do 04 nad ranem prowadzone były prace związanie z aktualizacjami oprogramowania zarządzającego węzłami sieci aero.net.pl [...]
21-09-2007

Ograniczona przepustowość łącza
W sobotę 15 września od godziny 21 do godziny 11 w niedzielę 16 września nastąpiło zmniejszenie przepustowości łącza operatorskiego do poziomu 20% wartości nominalnej. [...]
18-09-2007

Brak zasilania w Skrzynkach
25 lipca we wczesnych godzinach rannych baza w Skrzynkach miała przerwę w zasilaniu. Uszkodzeniu uległ jeden z modułów zasilaczy buforowych. [...]
26-07-2007

Brak zasilania w Mieczewie.
Z powodu braku zasilania baza w Osadzie Mieczewo miała przerwę w pracy od godz. 14.30  dnia 22 lipca do 11.30 dnia 23 lipca. [...]
24-07-2007

Przerwa w dostępie do sieci w Skrzynkach
23 czerwca 2007 wieczorne wyładowania atmosferyczne spwodowały "zawieszenie się" switcha w stacji bazowej Skrzynki-1.
[...]
25-06-2007

"Burzowa" awaria w Czołowie.
            Po ostatniej wiosennej burzy częściowej awarii uległ nadajnik w Czołowie. Uszkodzony został element wzmacniacza modułu radiowego na częstotliwości przesyłowej. [...]
03-06-2007

Aktualizacja oprogramowania routerów.

Wykorzystując awarię zasilania sieci energetycznej w Borówcu, Sczytnikach oraz Kamionkach zostały wykonane aktualizacje oprogramowania routerów na stacjach

[...]
14-04-2007

Przerwa w dosępie do sieci

W dniu 5 kwietnia 2007 ok godziny 18 nastąpiła przerwa w dostępie do internetu dla części abonentów aerostrady. Przyczyną był błąd w oprogramowaniu jednego z koncentratorów.

[...]
06-04-2007

Awaria łącza optycznego.

W dniu 16 marca w godz, 13.00-14.30 nastąpila przerwa w dostpie do zewntrznej sieci internetowej. Przyczyną byla awaria swiatlowodu pod Warszawą. Przepraszamy za powstale utrudnienia.

[...]
16-03-2007

Przełączenie zasilania nadajnika Mieczewo 2
Dzisiaj pomiędzy godziną 15.30 a 18.00 nastąpi przełączenie linii energetycznej zsilającej stację bazową w Hubach Mieczewskich [...]
20-02-2007

Przerwa techniczna.
W nocy z dnia 12-13 oraz 13-14 lutego 2007 w godz 02:00 do 04:00 będą wykonywane aktualizacje oprogramowania obsługi systemu transmisji [...]
12-02-2007

Przciążenie zasilania.
W dniu dzisiejszym (10 lutego2007) o godz. 20:17 wskutek obniżenia się temperatury zewnętrznej nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie prądowe w stacji Borówiec-2, w wyniku którego zadziałało zabezpieczenie zasilania. [...]
10-02-2007

Przerwa w dostępie do internetu.
W dniu wczorajszym ok godziny 23:45 w stacji przekaźnikowej w Skrzynkach nastąpiło "zawieszenie" przełącznika sieciowego, które spowodowało przerwę w dostępie do internetu. Łączność z siecią internetową przywrócona została o godz 01:20. [...]
26-01-2007

Baza Mieczewo 1 - wymiana modułu radiowego
Dzisiaj ok godziny 19 wymieniony został ponownie moduł radiowy w bazie Mieczewo-1. Uszkodzenie miało miejsce w niedizelę 21 stycznia [...]
22-01-2007

Wymiana modułów radiowych.
W sobotę 20 stycznia 2007 wymienine zostały uszkodzone przez huragan moduły radiowe w bazie Mieczewo oraz Czołowo. Efektem usterki był obniżony poziom sygnału [...]
21-01-2007

Brak prądu po wichurze.
W piątek o 14.30 bez prądu pozostają jeszcze miejscowości: Czołowo, Mieczewo, Dworzyska, Radzewo. [...]
19-01-2007

Wymiana routera - Szczytniki
W dniu dzisiejszym między godziną 13.00-13.30 nastąpiła wymiana modułu routera stacji w Szczytnikach. Po rozbudowie bazy 21 listopada b.r. w zastosowanym modelu płyty bazowej wykryty został błąd fabryczny. [...]
29-12-2006

Rozbudowa stacji bazowej w Kamionkach.
20 grudnia 2006 w godzinach 9-14 będzie prowadzona rozbudowa stacji bazowej dla Kamionek i Daszewic. W trakcie prac wystąpią przerwy w dostępie do internetu dla użytkowników korzystających z bazy na budynku Chaty Polskiej. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. [...]
19-12-2006

Rozbudowa stacji bazowej dla Szczytnik i Koninka
W dniu 22 listopada 2006 będzie rozbudowywana stacja bazowa dla Koninka i Szczytnik. W związku z pracami technicznymi w godz 14-22 wystąpią przerwy w dostępie do internetu dla klientów miejscowości wymienionych w komunikacie. Za utrudnienia przepraszamy. [...]
21-11-2006

Przerwa konserwacyjna.
W poniedziałek 20 listopada operator łączy światłowodowych przeprowadzi wymianę urządzeń zasilających. Planowana przerwa w dostępie do sieci internetowej wystąpi między godziną 5.00 a 6.00. Przepraszamy za utrudnienia. [...]
18-11-2006

Modernizacja sieci.
W dniu 14 października 2006 modernizowana była stacja przekaźnikowa w Skrzynkach. W godzinach 11.30-16.00 wystąpiły przerwy w dostępie do sieci aero.net.pl. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. [...]
14-10-2006

Modernizacja stacji bazowej Borówiec-3.
W dniu 7 września 2006 w godz. 17.30-20.00 będzie prowadzona modernizacja stacji bazowejj położonej w Borówcu przy ulicy Uroczysko. W tym czasie wystąpią przerwy w dostępie do internetu dla klientów Uroczyska. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. [...]
07-09-2006

Przerwa w dostępie do internetu.
W dniu 7 września 2006 między godz. 11-13 będą prowadzone prace związane z przełączeniem wiązek światłowodowych. W zwiazku z tym moga wystąpić krótkie przerwy w dostępie do internetu. Za utrudnienia utrudnienia przeprazsamy. [...]
07-09-2006

Konserwacja serwera
5 maja od godz 10-11 mogą nastąpić przerwy w dostawie internetu. W tym czasie prowadzona będzie konserwacja serwera. [...]
05-05-2006

Bez prądu
4 maja w godz od 15-16 nastąpiła przerwa w zasilaniu stacji w Borówcu [...]
05-05-2006


© 2004-2017 aero.net.pl sp. z o.o.