Technologia Ś W I A T Ł O W O D O W A - umożliwia podłączenie budynku/lokalu abonenta do sieci operataora za pomocą kabla światłowodowego. 

Od kilku lat rozpowszechnia się użycie standardu FTTH - Fiber to the home (światłowód do domu). który na obecnym etapie rozoju pozwala na świadczenie usług dostępu do inernetu z prędkościami do 1Gb/s oraz dostępu do Telewizji Światłowodowej.

 


© 2004-2020 aero.net.pl sp. z o.o.